Resmi İlan // V: 01693244

16 Eylül 2022 09:56

 

T.C. ISPARTA
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU2022/7 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, 1264 Parsel, BOZANÖNÜ Mahalle/Köy, ÇARDAK KAYA Mevkii, Dava konusu taşınmaz Bozanönü Köyünden Senirce köyüne giden yolun batı kısmında ve yola cephe konumunda, Köy Yerleşim merkezine 1600 metre mesafede yer almaktadır. Taşınmazın üzerinde hububat tarımının yapılmakta olduğu, ağaç/yapı gibi muhdesatın bulunmadığı, topoğrafik olarak düz-düze yakın olduğu, toprak yapısının killi-tınlı olduğu, sulanma imkanının olmadığı, çevre parsellerde hububat tarımının yapıldığı tespit edilmiştir.
Adresi : Bozanönü Isparta Merkez / ISPARTA
Yüzölçümü : 5.080,00 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 304.800,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 29/11/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 29/12/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Isparta Adliyesi Satış Memurluğu Odası -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, 3200 Parsel, BOZANÖNÜ Mahalle/Köy, HARIM ARDI Mevkii, Dava konusu taşınmaz Isparta şehir merkezinden Bozanönü köyüne giden yolun doğu kısmında ve yola 50 metre, Köy Yerleşim merkezine 700 metre mesafede yer almaktadır. Taşınmazın bir kısmında hububat tarımının, bir kısmında yem bitkisi tarımının yapılmakta olduğu, topoğrafik olarak düz-düze yakın olduğu, toprak yapısının killi-tınlı olduğu, sulanma imkanının olduğu, çevre parsellerde meyvecilik, yem bitkisi ve hububat tarımının yapıldığı tespit edilmiştir.
Adresi : Bozanönü Köyü Isparta Merkez / ISPARTA
Yüzölçümü : 5.160,00 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 516.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Isparta İl Gıda Tarım Ve Hay. Müd. "Bu Parsel Büyük Ova Koruma alanındadır" şerhi vardır.
1. Satış Günü : 29/11/2022 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 29/12/2022 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Isparta Adliyesi Satış Memurluğu Odası -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/7 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/09/2022
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Bu haber 1416 kez okunmuştur.
  Yükleniyor...