Resmi İlan // V: 01708446

13 Ekim 2022 10:04

 

T.C. SENİRKENT İCRA DAİRESİ 2022/31 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İli, Senirkent İlçesi, Büyükkabaca/Sultansüleyman Mah.Arkarası Mevkii, 481 Ada, 5 Parsel, Köy yerleşik alanı ve civarı sınırları dışında kalmaktadır. Düz - düze yakın eğimli olan arazinin kadastro yolu bulunmakta olup, niteliği tarla vasfındadır. Arazi 2 yaşlı elma fidanları ile kurulu kapama elma bahçesidir. Damlama sulama yöntemi ile sulanmaktadır. Toprak yapısı tınlı yapıya sahiptir. Büyükkabaca Kasabası yerleşim merkezine kuş uçuşu 2,3 km. Mesafededir. Arazinin değeri : 35,00 TL/m² * 5.048,12 m² = 176.684,20 TL.dir.
Adresi : Büyükkabaca Kasabası SenirkentSenirkent / ISPARTA
Yüzölçümü : 5.048,12 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : İmar planı dışındadır.
Kıymeti : 176.684,20 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Bu parsel büyük ova koruma alanındadır.
1. Satış Günü : 24/11/2022 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 27/12/2022 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : SENİRKENT BELEDİYESİ MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İli, Senirkent İlçesi, Büyükkabaca/Sultansüleyman Mah. Domuzhüyüğü Mevkii, 461 ada 94 Parsel, Köy yerleşik alanı ve civarı sınırları dışında kalmaktadır. Düz - düze yakın eğimli olan arazinin kadastro yolu bulunmakta olup, niteliği tarla vasfındadır. Arazi 20 yaşlı elma ağaçları ile kurulu kapama elma bahçesidir. Damlama sulama yöntemi ile sulanmaktadır. Toprak yapısı tınlı yapıya sahiptir. Büyükkabaca Kasabası yerleşim merkezine kuş uçuşu 7,5 km. Mesafededir. Arazinin toplam değeri : 35,00 TL/m² * 4.999,18 m² = 174.971,30 TL
Adresi : Büyükkabaca Kasabası Sultansüleyman Mahallesi Senirkent / ISPARTA
Yüzölçümü : 4.999,18 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : İmar planı dışındadır.
Kıymeti : 174.971,30 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Bu parsel büyük ova koruma alanındadır. Doğal Sit - Sürdürülebilir
Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı
1. Satış Günü : 24/11/2022 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 27/12/2022 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : SENİRKENT BELEDİYESİ MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İli, Senirkent İlçesi,Büyükkabaca/Sultan süleyman Mah. Bodakırı Mevkii, 562 Ada, 40 Parsel, Köy yerleşik alanı ve civarı sınırları dışında kalmaktadır. Düz - düze yakın eğimli olup, niteliği tarla vasfındadır. Arazi 5-6 yaşlı elma ağaçları ile kurulu kapama elma bahçesidir. Damlama sulama yöntemi ile sulanmaktadır. Toprak yapısı tınlı yapıya sahiptir. Büyükkabaca Kasabası yerleşim merkezine kuş uçuşu 2,5 km. Mesafededir. Arazinin toplam değeri : 35,00 TL/m² * 2.054,47 m² = 71.906,45 TL
Adresi : Büyükkabaca Kasabası Sultansüleyman Mah.Senirkent / ISPARTA
Yüzölçümü : 2.054,47 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : İmar planı dışındadır.
Kıymeti : 71.906,45 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Bu parsel büyük ova koruma alanındadır.
1. Satış Günü : 24/11/2022 günü 11:40 - 11:45 arası
2. Satış Günü : 27/12/2022 günü 11:40 - 11:45 arası
Satış Yeri : SENİRKENT BELEDİYESİ MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/31 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/10/2022
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Bu haber 1340 kez okunmuştur.
  Yükleniyor...